החטא ועונשו

תמותה עודפת

תקופה עודף תמותה (אחוזים) פטירות עודפות פטירות מקורונה1 כל שנת 2020 6.4% 2,917 3,353 מרץ עד דצמבר...

נגישות